Regulamin firmy MET-POL Adriana Czyżowska ważny od 01.06.2017

Postanowienia ogólne
Właścicielem firmy jest Adriana Czyżowska MET-POL, Opole, ul. Wyczółkowskiego 11, NIP 754-120-41-43.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Klient wysyłając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zamówienia

Aby zamówić dowolny produkt dostępny na stronie internetowej należy złożyć zamówienie drogą mailową lub telefoniczną, podać swoje dane osobowe, które niezbędne są do weryfikacji zamówienia i do późniejszej jego realizacji oraz nazwę i ilość wybranego produktu. Sprzedawca prześle na podany przez Państwa adres e-mail wiadomość zawierającą wszystkie uzgodnione warunki dotyczące zamówienia oraz ewentualny termin realizacji zamówienia w przypadku braku na magazynie. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku błędnie danych lub gdy dane te będą niekompletne.

Istnieje również możliwość zamówienia realizacji zakupu bezpośrednio przez serwis allegro.

Warunki dostawy

Potwierdzenie zamówienia przez sprzedawcę następuję w przeciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia złożonego w dni wolne od pracy ulega przedłużeniu do dnia roboczego. Zamówione towary dostarczane są w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w w/w terminie uzgadniany jest z Zamawiającym indywidualny czas realizacji. W zależności od dostępności i popularności produktu czas realizacji może się wydłużyć. O precyzyjny czas realizacji zamówienia zawsze można zapytać sprzedawcę np. w chwili potwierdzania przez niego zamówienia, telefonicznie lub mailem. Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski.

Przesyłka i odbiór

Produkty, które zostaną zamówione będą doręczone pod wskazany w zamówieniu adres. Zawsze należy sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń może spowodować wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia. Jeśli towar jest uszkodzony lub czegoś brakuje. Klient powinien nas o tym powiadomić i spisać protokół reklamacyjny.

Możliwości zapłaty

Należności za zamówiony towar można dokonać poprzez:

• płatność przy odbiorze towaru
• przedpłata na konto, wyłącznie po potwierdzeniu zamówienia
• przelew z wydłużonym terminem płatności dla stałych klientów firmy MET-POL

Warunki gwarancji

Bezpośrednim producentem boczników jest firma MET-POL natomiast w sprawie wentylatorów współpracujemy z takimi firmami jak Atas Elektromotory czy też Sunon. Wszystkie produkty posiadają gwarancję określoną przez producenta. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (dokument dostawy towaru, faktura). Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.

Ochrona danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu dane są chronione i wykorzystane przez firmę MET-POL w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Dane korespondencyjne wykorzystamy również do prowadzenia ewidencji. Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane osobom trzecim. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922)).

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności firmy MET-POL.

Odstąpienie od umowy przez klienta będącego Konsumentem

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając je na adres: MET-POL Adriana Czyżowska, ul. Wyczółkowskiego 11;45-755 Opole z adnotacją: „odstąpienie od umowy zakupu” oraz dokonać zwrotu towaru do firmy MET-POL.

Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego zwrotu i użytkować go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem podanym w stosownych dokumentach producenta lub dystrybutora.

Zwrot należności do Klienta

Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta jeśli zaistnieją okoliczności zobowiązujące firmę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz firmy, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot należności następuje na konto bankowe Klienta z którego nastąpiła zapłata. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze lub zapłaty kurierowi, firma wystąpi do Klienta z zapytaniem o podanie numeru konta bankowego Klienta do dokonania zwrotu należności. Nazwa Banku i numer konta Klienta podany w otrzymanym od Klienta e-mailu bez podpisu elektronicznego uznaje się za obowiązujący do dokonania zwrotu należności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta. Firma zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu gdy nastąpią uzasadnione wątpliwości co do tożsamości Klienta.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały znajdujące się na stronie firmy MET-POL są chronione prawem autorskim, dlatego też każde użycie w celach komercyjnych wymaga uzyskania od firmy pisemnej zgody. W celach niekomercyjnych materiały te można kopiować i drukować wyłącznie na własny użytek. Nie zezwala się na umieszczanie naszych materiałów na innych stronach internetowych. W celu uzyskania zgody na użycie w celach komercyjnych prosimy o kontakt z właścicielem firmy.
Skontaktuj się z nami!
Chętnie odpowiemy
na wszelkie pytania.
731 554 282 biuro@metpol.opole.pl

Adriana Czyżowska MET-POL
ul. Wyczółkowskiego 11
45-755 Opole
tel: 606 554 282
email: a.czyzowska@metpol.opole.pl
NIP: 754-120-41-43
REGON:360420602
BANK: ING BANK
NR KONTA PL74 1050 1504 1000 0092 0524 1996
Kod BIC Swift: INGBPLPW
Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności